Eksponen, akar, dan logaritma

 1. Jika diketahui a~=~{1/2}~,~b~=~2~,~dan~c~=~1
  hitung nilai {a^{-3}.b.c^3}/{a.{b^3}.c^{-1}}
  Penyelesaian :
 2. Sederhanakan {5{sqrt{5}}~+~sqrt{2}}/{sqrt{2}~-~2{sqrt{5}}}
  Penyelesaian :
 3. Hitung hasil dari :
  Penyelesaian :

selengkapnya silakan diunduh, file dibuat pada Msword jadi equation tidak nampak.

unduh file DOCX 20KB