Bilangan Romawi

 1. Lambang pokok bilangan romawi
  • I melambangkan bilagan 1
  • V melambangkan bilangan 5
  • X melambangkan bilangan 10
  • L melambangkan bilangan 50
  • C melambangkan bilangan 100
  • D melambangkan bilangan 500
  • M melambangkan bilangan 1000
 2. Aturan penulisan lambang bilangan romawi
  • Lambang bilangan romawi menggunakan aturan pengulangan, penjumlahan, dan pengurangan.
  • Lambang bilangan dibaca dari kiri ke kanan.
|